SER unaniem: schrap welzijn uit de AWBZ

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert het kabinet om welzijnsdiensten niet langer te vergoeden uit de AWBZ, de regeling voor bijzondere ziektekosten.

Dit heeft de betrokken werkgroep na maanden van discussie gisteren unaniem besloten.

De AWBZ, de volksverzekering voor de zorg aan ouderen, gehandicapten en chronisch zieken waar 22 miljard euro in omgaat, moet terug naar zijn oorspronkelijk bedoeling. Het moet weer een zorgwet worden, vindt de SER, en niet ook een welzijnswet zijn.

Als staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid, PvdA) het advies – dat later deze week openbaar wordt – overneemt, betekent dit dat bijvoorbeeld paardrijles of huiswerkbegeleiding voor kinderen met een autistische stoornis niet meer wordt vergoed uit de volksverzekering. Dit soort ondersteuning valt onder de noemer welzijn, niet onder zorg. Ook eenzame ouderen die onder begeleiding van een hulpverlener ergens koffie gaan drinken, krijgen dat dan niet meer uit de AWBZ vergoed.

Mensen die niet in staat zijn dit zelf te betalen, kunnen een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

De SER adviseert tevens de positie van patiënten te versterken. Het persoonsgebonden budget (pgb), waarmee mensen zelf zorg kunnen inkopen, moet een wettelijk recht worden. Nu is het nog een subsidieregeling.

In de SER-werkgroep zitten naast onafhankelijke leden vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers. Zij moeten de tekst van de aanbevelingen aan hun achterban voorleggen. Daarna brengt de SER definitief advies uit.

De werknemersdelegatie is blij. „De grootste kostenstijging van de AWBZ zit niet in de vergrijzing”, zegt Henk van der Velden, lid namens de FNV. „Dus er is geen noodzaak om de vergoeding van de hele ouderenzorg uit de volksverzekering te schrappen en bij de zorgverzekeringswet onder te brengen.”

De zorgverzekeraars zijn ook tevreden. „Wij zijn blij dat het accent ligt op hervormen in plaats van het afbouwen van de AWBZ.”

    • Antoinette Reerink