Seks in het park

In hun reactie op het voorstel van wethouder Paul van Grieken een gedoogbeleid te voeren voor seks in het Vondelpark, schrijven Jeroen van Wijngaarden e.a. dat de wethouder Amsterdam belachelijk maakt (nrc.next, 20 maart). Er zijn in de hoofdstad immers vele alternatieven voorhanden voor homoseksuele mannen, zoals sauna`s, bars en internet. Dit klopt zonder meer voor de openlijk als homoseksueel levende man. Voor niet-openlijk als homo levenden ligt dat anders: in bovenstaande gelegenheden zullen zij moeten verschijnen, in levenden lijve of met foto. En in een park kun je rondlopen zonder dat meteen duidelijk wordt of je ook een seksueel contact wilt. Van Grieken zet de stad dus niet voor schut. Hij zet de lange geschiedenis van tolerantie in Amsterdam juist voort. Dat Van Wijngaarden c.s. als fractieleden van de VVD in Oud-Zuid dát niet begrijpen, is geen blijk van liberalisme noch van historisch inzicht.

    • Marcel van Kampenhout Amsterdam