PVV: stop subsidie Wereldomroep

Den Haag, 26 maart. De Partij voor de Vrijheid (PVV) wil dat de subsidie aan de Wereldomroep wordt stopgezet. PVV`er Martin Bosma vroeg hier gisteren om naar aanleiding van een korte film van de Wereldomroep over de anti-Koranfilm die PVV-leider Wilders wil uitbrengen. Volgens Bosma wordt de PVV in de film van de Wereldomroep als racistisch weggezet. ”Flauwekul”, reageert Jasper van Dijk (SP) op het voorstel. ”De PVV wil bij monde van Martin Bosma ook Nederland 1 afschaffen en de zender publiekelijk veilen.” Sybrand van Haersma Buma (CDA) vindt dat het om ”journalistieke vrijheid” gaat, ”en daar kan ik moeilijk iets over zeggen”.