Plan: meer invloed kijker op tv-pakket

De gezamenlijke programmaraden presenteren vandaag een voorstel om de invloed van consumenten op hun televisie- en radiopakket te vergroten.

Aanbieders kunnen hun zenderpakketten niet wijzigen zonder instemming van de kijkers en luisteraars, met wie zij een contract hebben afgesloten. Dit moet ook gaan gelden voor zenders die via digitale televisie en internet worden uitgezonden, stellen de raden voor.

Hiermee reageren de programmaraden op een voorstel van Minister Plasterk (OC&W) om de kabelexploitanten zelfstandig over hun aanbod te laten beslissen. Dat zou het einde betekenen van de programmaraden. Marco Swart, voorzitter van het steunpunt voor programmaraden, overhandigde het voorstel vandaag aan enkele Kamerleden.

In het plan pleit hij voor het behoud van de programmaraden en voor een jaarlijks regionaal onderzoek naar kijk- en luisterbehoeften. „Nederlanders aan de Duitse grens hebben vaak meer behoefte aan Duitse zenders dan kijkers in andere delen van het land. Daarom is het goed dat die klanten ook wat te zeggen hebben over de samenstelling van het pakket dat zij via de kabel, digitale decoders of internet afnemen.”

Dit voorstel sluit aan op de wens van de meerderheid van de Tweede Kamer. Die nam eerder een motie van Joop Atsma (CDA) en Arie Slob (ChristenUnie) aan over uitbreiding van consumenteninvloed op de zenderpakketten.

Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat 80 procent van de ondervraagden vindt dat consumenten zelf iets te zeggen moeten hebben over hun radio- en televisiepakket. De programmaraden worden benoemd door de gemeenteraad en bestaan uit burgers. Hun belangrijkste taak is te zorgen voor een pluriform aanbod van zenders. Er zijn circa zestig programmaraden in Nederland. Jaarlijks ontvangen zij 374.000 euro van het Ministerie van OC&W.

Ga voor het voorstel naar: www.kabelraden.nl