nrc.nl/onderwijs

Leraren demonstreren tegen de werkdruk en voor een hoger salaris.

Met welke vernieuwingen hadden zij de afgelopen decennia te maken?