Japan wil ‘Kyoto’ afzwakken

De Japanse regering wil het Kyoto-protocol over het terugdringen van broeikasgassen naar haar hand zetten door niet 1990, maar 2005 als ijkjaar te kiezen. Zo zou Japan veel minder hoeven te doen aan de uitstoot van kooldioxide.

In 1997 is in Kyoto afgesproken dat de geïndustrialiseerde landen in 2012 hun uitstoot hebben teruggedrongen met 5,2 procent ten opzichte van 1990.

Japan ging akkoord met een reductie van 6 procent. Maar volgens de regering is het onrechtvaardig om uit te gaan van 1990, omdat Japan al voor die tijd veel heeft gedaan aan energiebesparing. Volgens het ministerie van Economische Zaken heeft Japan tijdens de onderhandelingen in Kyoto om diplomatieke redenen een veel te strenge doelstelling geaccepteerd.

Veel geïndustrialiseerde landen dreigen de Kyoto-doelstelling niet te halen. De uitstoot van broeikasgassen is na 1997 wereldwijd alleen maar toegenomen. De twee grootste vervuilers doen niet mee aan ‘Kyoto’. Amerika heeft het protocol nooit geratificeerd, China hoeft als ontwikkelingsland nog niets te doen. Er wordt onderhandeld over veel verdergaande eisen voor de periode na 2012. (AP)

Meer over klimaatverandering via nrc.nl\klimaat