Drie jaar cel voor terreurverdachten

Het echtpaar Hanan S. en Lahbib B. is gisteren door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot drie jaar celstraf met aftrek van voorarrest voor het voorbereiden van een terroristische aanslag.

Het Openbaar Ministerie (OM) had eerder één jaar cel geëist. Door hun voorarrest zouden de twee in dat geval niet meer de gevangenis in moeten.

De rechtbank vond de eis van het OM echter te laag omdat de geplande misdrijven „erop gericht [waren] de Nederlandse democratie in haar hart te raken en de Nederlandse bevolking ernstige vrees aan te jagen, door het beramen van aanslagen op Nederlandse politici”. Het ging om onder meer om Wilders, Balkenende en Hirsi Ali.

Hanan S. (26) en haar man Lahbib B. (30) maakten deel uit van de groep rond de terroristen Samir A. en Noureddine el F. Het echtpaar besloot tegen de twee te getuigen. De rechter heeft in zijn uitspraak rekening gehouden met het feit dat de twee medewerking hebben verleend aan justitie en met de consequenties daarvan (de twee zitten in een getuigenbeschermingsprogramma). Zonder deze omstandigheden had de rechter acht tot tien jaar celstraf opgelegd.

De rechtbank ziet af van de eis van het OM omdat de coöperatieve houding niet opweegt tegen de manier waarop de daders met aanslagen „hun terroristische idealen wilden vormgeven”. Dat „getuigt van haat tegen de Nederlandse democratie en andersdenkenden”, aldus de uitspraak.

B. en S. erkenden dat ze Samir A. en Noureddine el F. in het verleden hebben geholpen, maar ververklaarden dat ze dat deden omdat ze bang waren. Samir A. en zijn medeverdachten werden eerder veroordeeld tot celstraffen van drie tot acht jaar.