De hondenpsyche

Kunnen honden ook het syndroom van Down hebben? Zo luidde onlangs een next question (nrc.next, 17 maart). Het antwoord was: nee. Daar valt nog wat op af te dingen. Het zijn misschien geen mongooltjes, maar honden zijn wel allemaal geestelijk (en lichamelijk) gehandicapt.

Wilde dieren hebben zelden psychische afwijkingen, omdat ze zijn zoals de natuur ze bedoeld heeft. Maar gedomesticeerde dieren zijn van de natuur afgeweken. Ze worden door de mens eenzijdig gefokt op bruikbare eigenschappen. Door de domesticatie en de (door)fokkingen zijn honden ook psychisch uit evenwicht. Ze hebben 30 procent minder hersenvolume en blijven hun hele leven onvolwassen. Een hond vertoont gedrag dat alleen bij jonge onvolwassen wolven voorkomt, zoals spelen en zitten. Eigenlijk zijn de huidige honden karikaturen van het oorspronkelijke dier - misvormd door de mens.

    • Claudia Valk Zoetermeer