De communicatieadviseur

De communicatieadviseur Ilse Straver (30) Foto Floren van Olden 18-3-2008 De meetlat foto van Ilse uit Den Haag Foto Floren van Olden carrièremeetlat Olden, Floren van

Wat doet een voedingskundige bij een communicatiebureau?

„Ons adviesbureau is gespecialiseerd in communicatie op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid. Mijn unit Food & Nutrition adviseert voedingsmiddelenproducenten over hun communicatie. Daarnaast werken we voor de overheid en maatschappelijke organisaties. Als adviseur was ik onder meer betrokken bij de tussentijdse evaluatie van het convenant overgewicht. Dat is een samenwerkingsverband van overheid en bedrijfsleven om overgewicht tegen te gaan.”

Wat hield uw werk bij dit project in?

„Wij hebben de effectiviteit bepaald van initiatieven die zijn ondernomen om overgewicht te bestrijden. Daarbij ging het onder meer om voorlichtingscampagnes van de overheid en om het verbeteren van het voedselaanbod in bedrijfskantines.”

Wilde u altijd al het communicatievak in?

„Nee. Aan het eind van mijn studie dacht ik eerder aan ontwikkelingswerk. Ik heb stage gelopen bij een Unicef-project in Bangladesh. Het project probeerde ouders van jonge kinderen te wijzen op het belang van een actieve opvoeding. Naast goede voeding is het voor de ontwikkeling van een kind van belang dat het wordt gestimuleerd. Dat kunnen ouders bijvoorbeeld doen door met hun kinderen te praten en te spelen. In arme landen gebeurt dat meestal weinig. Het viel me tegen om als westerse vrouw in Bangladesh dingen gedaan te krijgen. Ik werk nu met veel plezier in Nederland.”

    • Tobias Reijngoud