De communicatieadviseur

De communicatieadviseur

Ilse Straver (30)

Studie: Voeding en Gezondheid, Wageningen Universiteit (1997-2002)Werk: senior adviseur, communicatieadviesbureau Schuttelaar & PartnersHuis: appartementBrutomaandsalaris: 3.400 euro voor 40 uur in de week

Wat doet een voedingskundige bij een communicatiebureau?

„Ons adviesbureau is gespecialiseerd in communicatie op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid. Mijn unit Food & Nutrition adviseert voedingsmiddelenproducenten over hun communicatie. Daarnaast werken we voor de overheid en maatschappelijke organisaties. Als adviseur was ik onder meer betrokken bij de tussentijdse evaluatie van het convenant overgewicht. Dat is een samenwerkingsverband van de overheid en het bedrijfsleven om gezond eten te stimuleren en overgewicht tegen te gaan.”

Wat hield uw werk bij dit project in?

„Wij hebben de effectiviteit bepaald van initiatieven die zijn ondernomen om overgewicht te bestrijden. Daarbij ging het onder meer om voorlichtingscampagnes van de overheid en om het verbeteren van het voedselaanbod in bedrijfskantines. Daarnaast hebben we aanbevelingen geformuleerd om de activiteiten van het convenant nog beter over het voetlicht te krijgen. Een van de aanbevelingen was om meer bekende Nederlanders in te zetten bij de bewustwordingscampagne.”

Wilde u altijd al het communicatievak in?

„Nee, dat is pas later ontstaan. Aan het eind van mijn studie dacht ik eerst aan ontwikkelingswerk. Ik heb stage gelopen bij een Unicef-project in Bangladesh. Het project probeerde ouders van jonge kinderen te wijzen op het belang van een actieve opvoeding. Naast goede voeding is het voor de ontwikkeling van een kind van belang dat het wordt gestimuleerd en geprikkeld. Dat kunnen ouders bijvoorbeeld doen door met hun kinderen te praten en te spelen. In arme landen gebeurt dat meestal weinig. Het viel me tegen om als westerse vrouw in Bangladesh dingen gedaan te krijgen. Ik werk nu met veel plezier in Nederland.”

De nutritionist

Wendy Wunderink (29)

Studie: Voeding en Gezondheid, Wageningen Universiteit (1997-2002)Werk: nutritionist, Friesland Foods Western EuropeHuis: hoekhuisBrutomaandsalaris: 1.700 euro voor 24 uur in de week

Wat doet een nutritionist?

„Ik onderzoek de gezondheidsclaims van onze producten. Bijvoorbeeld een product waar calcium in is verwerkt, zoals melk. Wij willen graag op de verpakking zetten dat melk goed is voor de groei van botten. Maar om zo’n claim te kunnen maken moet het product aan strenge voorwaarden voldoen, onder meer met betrekking tot de calciumconcentratie. Ik kijk of het product aan de eisen voldoet. Dat doe ik op basis van wetenschappelijke literatuur en onderzoeksgegevens.”

Heeft u nog andere taken?

„Ik ben betrokken bij de implementatie van het Ik Kies Bewust logo bij Friesland Foods. Dit keurmerk wordt toegekend aan voedingsproducten die gezonder zijn dan andere producten uit dezelfde categorie. De toekenning van het logo gaat op basis van zeer precies omschreven criteria, zoals vetgehalte, suikerpercentage en calorieën. Ik kijk of de producten voldoen aan deze criteria en probeer samen met onze afdeling productontwikkeling het recept aan te passen.”

Wat wilt u over vijf jaar voor werk doen?

„Dat weet ik nog niet. Ik heb het op dit moment erg naar mijn zin in mijn huidige functie. Het interessante van mijn werk is de koppeling met de praktijk. Mijn werk is heel concreet. Ik zie de resultaten letterlijk in de schappen van de supermarkt terug. Aan het eind van mijn studie speelde ik een tijdje met de gedachte om te promoveren. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Wetenschappelijk onderzoek is meestal tamelijk abstract. Ik ben veel meer op mijn plaats bij een bedrijf dat tastbare producten maakt. Ik werk nu vijf jaar in mijn functie maar het verveelt nog steeds niet. De voedingswereld is dynamisch. Er is meer en meer aandacht voor de gezondheid van voedsel. Dat maakt mijn werk interessant.”

Tobias Reijngoud

    • Tobias Reijngoud