Chemische vingerafdruk tegen inbraak en diefstal

De politie in Venray neemt een proef met synthetisch DNA om diefstal en inbraak tegen te gaan. De coördinator hoopt op een afname met 30 procent.

„You Steal You’re Marked.” „De goederen in deze ruimte zijn met forensisch DNA beveiligd.”

Deze teksten prijken straks op ramen in de Venrayse wijk Brukske. De politie neemt er vanaf mei een proef met een nieuw antidiefstalsysteem. Ook de Rotterdamse politie gaat ermee experimenteren.

Centraal in de proef staat SelectaDNA, synthetisch DNA. Het is een lijmachtige vloeistof, bedoeld om diefstalgevoelige goederen als dvd-spelers en lcd-schermen te markeren. Elk potje bevat een specifiek DNA en ‘microdots’, minuscule bolletjes die met een laser van een unieke code zijn voorzien. Het goedje droogt in tien minuten op, waarna een apparaat is voorzien van een ‘vingerafdruk’ van de eigenaar. Die registreert zich bij een online-database, zodat al zijn gemarkeerde goederen naar hem te herleiden zijn.

Wordt zo’n product gestolen én teruggevonden, dan kan de code van de bolletjes met een loep en uv-licht worden gelezen. Via de database kan de politie de eigenaar terugvinden. Mochten de bolletjes zijn weggekrast door een oplettende dief, dan is er nog het synthetische DNA. Forensische analyse ervan levert ook een verwijzing naar de eigenaar op.

Anne Marie van Os, coördinator van de proef in Venray, hoopt dat het inbraak- en diefstalcijfer tijdens de twee jaar durende proef met 30 procent daalt. Voor Brukske is gekozen, zegt ze, omdat er relatief vaak wordt ingebroken. De buurt is een „sociale probleemwijk” met circa tweeduizend huizen. Bewoners doen er „te weinig” aan inbraakpreventie.

Van Os is ook coördinator van het Noord-Limburgse anti-diefstalproject Pikken Niet Pikken. Zij kwam met SelectaDNA in aanraking via het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, waarin onder meer overheden en verzekeraars samenwerken. „Het is een nieuw product dat wij graag in ons project wilden opnemen.”

Verzekeraars zijn ook geïnteresseerd. Het Verbond van Verzekeraars noemt het „een fantastisch initiatief”, maar wil niet vooruitlopen op de resultaten.

De proef in Brukske wordt betaald uit het budget van Pikken Niet Pikken. Dat is niet irrelevant, want het product is relatief duur. Uit een potje van 119 euro komen pakweg vijftig markeringen.

Onfeilbaar is SelectaDNA niet. De markering met synthetisch DNA kan onleesbaar worden gemaakt door geweld of hitte, erkent Donald van der Laan, directeur van Rhine Consulting Group in Harmelen, de Nederlandse leverancier. Niettemin: „SelectaDNA biedt particulieren de beste mogelijkheid om hun goederen te markeren tot nog toe.”

Fabrikant Selectamark Security Systems, dat het product sinds 2004 op zijn Britse thuismarkt verkoopt, claimt bij lokale proeven inbraak en diefstal met meer dan 80 procent te hebben teruggedrongen.

Van der Laan wijst erop dat de dalingen niet direct samenhangen met het oppakken van dieven en inbrekers dankzij tracering via SelectaDNA. „Het systeem werkt vooral preventief.” Reden om de potjes SelectaDNA te verpakken met een ruime hoeveelheid stickers die inbrekers moeten afschrikken.