boekberichten

Katholiek protest tegen ‘toejuichen euthanasie’ Claus

In Vlaanderen is een aantal katholieken ontstemd over de ‘ophemeling’ van euthanasie na de zelfgekozen dood van Hugo Claus. Ze wijzen daarbij uitdrukkelijk naar de media, waarin Claus’ beslissing om zelf uit het leven te stappen omdat hij niet verder wilde aftakelen als alzheimerpatiënt, uitgebreid aan bod komt. „De wijze waarop wordt omgegaan met de euthanasie die Hugo Claus pleegde, de wijze waarop sommigen deze daad als summum van edelmoedigheid de hemel in prijzen, stuit tegen de borst”, aldus de generaal overste van de Broeders van Liefde René Stockman op Kerknet. Stockman krijgt daarbij de steun van ondermeer de woordvoerder van kardinaal Danneels. Pleitbezorgers van euthanasie reageren intussen onthutst op de uitspraken van Stockman. In De Morgen noemt Wim Distelmans, professor palliatieve geneeskunde aan de VUB: „Hugo Claus is een man die voor zichzelf heeft bepaald dat hij ondraaglijk lijdt en dat hij dat niet meer wou meemaken. Dat is ook wat de media gezegd hebben. Voor zo’n beslissing moet een mens moed hebben en ik zie niet in waarom dit een fout signaal zou zijn.” (DL)

Nieuwslezen: Opstand in Tibet

Tibet domineert het nieuws. Over wat voor land hebben we het eigenlijk? Carolijn Visser schreef er in 2003 Tibetaanse perziken over. Visser „pelt geleidelijk aan de paradijselijke vrucht die Tibet heet af om de rauwe en rotte werkelijkheid te laten zien. Tibet blijkt een land van verboden, van verraad, van genadeloze onderdrukking en collaboratie”, schreef Michel Krielaars indertijd. In Lhasa: Streets with Memories is architectuur een metafoor voor overheersing. Tibet-specialist Barnett beschrijft hoe in Lhasa de middeleeuwse en religieus geïnspireerde cirkelvorm is weggevaagd door het rechthoekige plein van het Chinese socialisme, zoals het plein voor de Jongkar-tempel. Pelgrims lopen nog altijd in een ovaal over het plein, terwijl toeristen cappuccinodrinkend toekijken. Van westers Tibet-sentiment – Tibet als symbool van zuiverheid en – ongereptheid moet Barnett weinig hebben. De bedreiging van de Tibetaanse cultuur is volgens hem slechts ten dele Chinese opzet, ten dele ook het onvermijdelijk gevolg van de oprukkende Chinese consumptiemaatschappij.

Maar in Temptations of the West: How to be Modern in India, Pakistan and Beyond laat de Indiase essayist Pankaj Mishra geen misverstand bestaan over terreur in Tibet. Sinds de Chinezen Tibet in de jaren vijftig binnenvielen stierven ongeveer één miljoen Tibetanen door marteling, executies en uithongering. Wat dit betekent, valt na te lezen in Fire under the Snow van de Tibetaanse monnik Palden Gyatso, slachtoffer van uithongering en marteling tijdens zijn 33 jaar in Chinese gevangenschap. (SK&MS)

Zie: http://papierenman.blogspot.com en nrc.nl/boekenblog

Bibliotheken op Zuid- Hollandse stations

Enkele stations in de provincie Zuid-Holland zullen binnen een paar jaar wellicht voorzien worden van een kleine bibliotheek. De provincies Zuid- en Noord Holland en de bibliotheekorganisatie Probiblio zijn in overleg met de Nederlandse Spoorwegen over ruimtes. „Bibliotheken op stations zijn interessant vanwege de oververtegenwoordiging van hoger opgeleide veellezers. Een kleine steekproef wekt de indruk dat er belangstelling is om weer van de bibliotheek gebruik te maken als deze op het station een vestiging heeft,” aldus Probiblio. (DL)

Met medewerking van Sebastiaan Kort, Dirk Leyman en Maartje Somers