Bedrijfsleven tegen hogere waternorm

ROTTERDAM. Het Europese bedrijfsleven heeft bezwaar tegen plannen om de milieunormen voor oppervlaktewater te verhogen. Het plan jaagt bedrijven op kosten, terwijl de winst voor het milieu gering is, aldus werkgeversorganisatie VNO/NCW. Het Europees Parlement discussieert vandaag over het opheffen van de zogenoemde mengzones voor oppervlaktewater rond lozingspunten van rioleringssystemen. Een mengzone is een gebied waar niet aan de milieunorm wordt voldaan. In de mengzone wordt water geloosd dat gezuiverd is, maar nog verontreiniging bevat. Als het water ook bij het lozingspunt al aan de hoge normen moet voldoen, moet in zuiveringsinstallaties geïnvesteerd worden. De kosten voor de industrie lopen op tot 650 miljoen, voor de rioolzuiveringen tot 1,8 miljard euro, aldus VNO/NCW.