7 procent 55-plussers werd gediscrimineerd

ROTTERDAM. Bijna 7 procent van Nederlandse werknemers van 55 jaar en ouder zegt te zijn gediscrimineerd op basis van leeftijd. Dat percentage is vergelijkbaar met Frankrijk en Duitsland, maar twee keer zo hoog als het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van Eurofound, een tripartiete Europese organisatie die belast is met het verspreiden van kennis over sociale vraagstukken.

Bekijk het dossier over het Hervormingsverdrag via nrc.nl/hervormingsverdrag