Verzekering zzp`ers blijft kennelijk lastige materie

Een meerderheid van de Tweede Kamer is van mening dat het kabinet maatregelen moet nemen tegen het grote aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp`ers) dat niet verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid (NRC Handelsblad, 13 maart).

De Kamer stemde in 2004 in met de afschaffing van de WAZ. (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen). Het lijkt er sterk op dat de Kamer in 2004 niet goed heeft nagedacht alvorens in te stemmen met het voorstel tot afschaffing van de WAZ.

Dat de betreffende materie overigens het verstand van menig Kamerlid te boven kan gaan bewees Boris van der Ham (D66) voor wie het onderscheid tussen een inkomstendervingverzekering bij arbeidsongeschiktheid en een ziektekostenverzekering nog steeds niet geheel duidelijk is. Als toelichting op zijn voorstel te komen tot een `instapverzekering` merkte hij op`: ”Verzekeraars hebben dan een acceptatieplicht voor een basispakket, een minimale verzekering waarin bij voorbeeld ziekenhuisopnames verzekerd zijn.”

Een slecht voorbeeld want juist voor die ziekenhuisopname betaalt elke zelfstandige op grond van de WZV 7,2 procent premie over ruim 30.000 euro per jaar belastbaar inkomen en is hij/zij voorts verplicht zich aan te melden voor een basisverzekering tegen ziektekosten. Maar dit is onze parlementariër helaas ontgaan.

    • Coos Verkade Amersfoort