Verskoning vir wat julle oorgekom

De schrijvers Van Bastelaere en Wieringa werden in Zuid-Afrika door de politie mishandeld. Breytenbach biedt zijn excuus aan.

’n Ope brief met ’n verskoning aan Dirk van Bastelaere en Tommy Wieringa.

Alhoewel ek so te sê niks met hierdie land en sy mense te doen het nie, wil ek om verskoning vra vir wat julle in Skellumbos oorgekom het. Daar word aan ons voorgehou dat slegs algemene en gedeelde skuldbesef en skaamtebelydenis dit moontlik sal maak om as nasie na ’n paradyslike hef aan te beweeg. Selfs Marx het so gesê. En ons is hoeka almal so. Daarom wil ek ook persoonlik berou betoon oor hoe die varke in koeëlvaste uniforms daar met julle en julle vriende gemors het. Dit is ons varke.

Dit word ook algemeen geglo dat ’n kenmerk van ’n gesonde demokrasie die aanwesigheid van sterk kompeterende instansies is. Suid-Afrika is ’n florerende demokrasie waar allerlei gemeenskappe en groeperings – die Americans en die Mongrels en die 28’s en die polisie en die kommissies en die Chinese-sindikate en die vakbonde en die partystaat se beleggingsfirma en die Skerpioene en faksies binne die Bevrydingsbeweging en plakkers en kerke en munisipaliteite en Vrystaters en predikers en profete en bergies en banke en maatskappye en sportbase . . . almal hard baklei vir mag en vir buit. Net die verkeerspolisie is neutraal en slegs die regters is nugter, maar dis omdat hulle nog nie korrek getransformeer is nie. Gee ons ’n kans. (Rome is ook nie in ’n dag afgebrand nie.)

Ek hoop julle sal hierdie positiewe nuus as troos terugneem met julle na die beskawing.

Breyten Breytenbach

Breyten Breytenbach (1938) is een Zuid-Afrikaanse schrijver/dichter.

    • Breyten Breytenbach