Telegraaf fout rond bronbescherming

Het dagblad De Telegraaf heeft in laatste instantie een zaak over journalistieke bronbescherming tegen de veiligheidsdienst AIVD verloren. De krant had in 2006 de originele exemplaren van geheime stukken van de AIVD moeten teruggeven aan justitie. Dit heeft de strafkamer van de Hoge Raad vanochtend bepaald in een cassatieberoep dat de krant aanspande tegen een uitspraak van de rechtbank Den Haag. De Hoge Raad vindt bescherming van journalistieke bronnen een essentieel element van het recht op vrije nieuwsgaring, maar er zijn ook belangen die zwaarder wegen. Daarvan was in dit geval sprake. Het ging om stukken van de AIVD in een lopend onderzoek naar het samenvallen van onder- en bovenwereld. De Telegraaf publiceerde ze destijds om aan te tonen dat dergelijke stukken in het criminele circuit zouden rondslingeren.

De Hoge Raad zegt vanochtend dat het openbaar maken van deze stukken de nationale veiligheid en de veiligheid van derden op het spel kon zetten. De Telegraaf verweerde zich door te stellen dat het teruggegeven van de originele van de AIVD-documenten justitie de mogelijkheid van vingerafdrukonderzoek zou geven. Dan kon duidelijk worden wie de stukken aan de krant gaf. De Hoge Raad tilt daar niet zwaar aan omdat het voor justitie aan de hand van de inhoud van de documenten al mogelijk was de bron te achterhalen.

Volgens de Hoge Raad past de afweging van het belang van geheimhouding tegen vrije nieuwsgaring door de Haagse rechtbank ook binnen de normen van artikel 10 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de mens.

Uitspraak op rechtspraak.nl/gerechten/hogeraad