Lef hebben

Als volksvertegenwoordiger vind ik mezelf een bevoorrecht mens. Ik ontmoet wekelijks jonge mensen die vol vertrouwen aan hun toekomst werken en laten zien op welke wijze zij dat doen.

Kortgeleden was ik bij een aantal glastuinbouwbedrijven op bezoek. Voor mij waren het schoolvoorbeelden van, vaak jonge, ondernemers die op een innovatieve manier prachtige resultaten boeken. Zoals de energieleverende kas, die ook nog eens méér tomaten per vierkante meter laat groeien. Met een enorme motivatie en een flinke dosis lef zorgen deze ondernemers ervoor dat de producten uit de glastuinbouw in de top van de Nederlandse export staan. Ook heb ik al veel hedendaagse, innovatieve ‘Willy Wortels’ ontmoet. Razend gemotiveerd zijn ze, en op zoek naar mogelijkheden om van hun uitvinding een winstgevend product te maken.

Ik ontmoet ook heel andere jonge mensen. Jongeren in een jeugdinrichting die op het verkeerde pad waren. Jonge mensen die zonder diploma van school zijn gegaan en uiteindelijk in de WW of bijstand zijn beland. Met steun van gemeenten en werkgevers proberen ze daar weer uit te komen en een toekomst op te bouwen. Daar is minstens zo veel lef en doorzettingsvermogen voor nodig als wat die ondernemers laten zien.

Wat deze jonge mensen bindt, is dat ze allemaal vooruit kijken en hun leven willen opbouwen. Wat ze verschillend maakt, is dat de ene groep meer kansen heeft benut, soms van huis uit meer ‘geluk’ heeft gehad. Daar waar de een goed kon leren en bijvoorbeeld in kon stappen in het familiebedrijf heeft de ander met verkeerde keuzes of soms met domme pech te maken. Een ingewikkelde situatie thuis, verkeerde vrienden of een tijd onvoldoende motivatie om er zelf iets van te maken.

Als volksvertegenwoordiger wil ik al die jongeren die ik van dag tot dag tegenkom oproepen om vooruit te kijken en mee te werken aan een toekomst waarin jonge mensen hun kansen verzilveren. Om met elkaar deze samenleving nog mooier maken.

Wekelijks schrijft iemand op uitnodiging een brief aan de next-generatie. Liesbeth Spies (41) is vicefractievoorzitter van de CDA Tweede Kamerfractie

    • Liesbeth Spies