Irak: 4.000ste militair VS dood

Steeds minder doden per aanval in Irak NRC 250308 / MJ / Bron: Reuters, icasualties.org, Brookings Institute

Het aantal in Irak gesneuvelde Amerikaanse militairen is gestegen tot 4.000. De dood van vier Amerikanen, veroorzaakt door een bermbom, bracht de teller gisteren op precies 4.000. President Bush sprak in een reactie zijn leedwezen uit en zei dat de doden „het fundament leggen voor de vrijheid van de komende generaties”. Vorige week was het vijf jaar geleden dat een door de Verenigde Staten geleide coalitie het bewind van Saddam Hoessein omverwierp. Volgens de mensenrechtenorganisatie Iraq Body Count zijn sindsdien circa 90.000 Iraakse burgers omgekomen. (Reuters)

Steeds minder doden per aanval in Irak NRC 250308 / MJ / Bron: Reuters, icasualties.org, Brookings Institute