Hoe helpen mijn ouders mij aan een hypotheek?

„Hoe kan ik met hulp van mijn ouders een huis kopen?”, wil Audrey Pompe (31) uit Amsterdam weten. „Ik verdien zelf niet genoeg om een hypotheek af te sluiten.”

De kern van de oplossing van dit probleem is dat de (groot)ouders voor bank spelen.

Ouders kunnen hiervoor hun eigen vermogen inzetten door een hypothecaire lening af te sluiten op basis van de overwaarde van hun eigen huis, of een lening aangaan met hun beleggingsportefeuille als zekerheid. Door de aanwezigheid van een onderpand loopt de bank minder risico. De bank rekent ook minder rente dan bijvoorbeeld op een gewoon krediet op basis van het inkomen van de ouders. Natuurlijk kunnen de ouders ook een deel van het eigen vermogen lenen. Soms is ook alleen een garantstelling van de ouder voldoende.

Als de ouders geld aan hun kind lenen, dan betaalt het kind hierover rente aan de ouders. Zo is de hypotheekrente bij het kind fiscaal aftrekbaar; de lening wordt immers gebruikt voor de eigen woning. Voor de ouders valt de lening fiscaal gezien in box 3, omdat zij de lening zelf niet gebruiken voor hun eigen woning. Zij kunnen de aan de bank betaalde rente dan ook niet aftrekken. De rente die zij van het kind ontvangen wordt evenmin belast.

Etienne van Dam, hoofd Vermogensstructurering bij Theodoor Gilissen Bankiers, geeft aan dat veel ouders de rente die ze van het kind ontvangen jaarlijks weer terugschenken. „Door gebruik te maken van de jaarlijkse vrijstelling (4.479 euro voor 2008) kunnen ouders op deze manier hun kind relatief makkelijk, en fiscaal aantrekkelijk, ondersteunen.”

Door een lening aan te gaan staan de ouders, in meer of mindere mate, garant voor de hypotheekbetalingen voor het kind. Kandidaat-notaris Larissa Schonewille van Matzinger Eversdijk Notarissen legt uit dat alle partijen de consequenties daarvan moeten begrijpen. „In de praktijk zijn er twee mogelijkheden: een hypotheek waarbij de ouder naast het kind hoofdelijk medeschuldenaar wordt voor de gehele financiering, en de mogelijkheid van een borgstelling door de ouders voor een specifiek bedrag.”

Tussen deze twee vormen bestaan belangrijke verschillen, zegt Schonewille. „Bij de hoofdelijke aansprakelijkheid is de ouder naast het kind aansprakelijk voor het hele bedrag van de geldlening, voor de gehele looptijd van de lening tenzij daar afspraken over zijn gemaakt. De ouder die zich borgstelt verbindt zich voor een vooraf bepaald bedrag.” Een ander verschil is dat bij hoofdelijkheid de bank de ouder altijd kan aanspreken als het kind een wanbetaler blijkt.

Het is duidelijk: geld lenen van ouders voor een huis biedt mogelijkheden, maar het kan ook verstrekkende gevolgen hebben. Het is aan ouders en kind om te bepalen of zo’n lange financiële verbintenis kans van slagen heeft.

Cleo Scheerboom

    • Cleo Scheerboom