Geschil over laatste wens van schrijver Charles Dickens

Rotterdam, 25 maart. In zijn laatste wilsbeschikking bepaalde de Britse auteur Charles Dickens dat hij louter om zijn werk wilde worden herdacht. Gedenkstenen, plaquettes of monumenten werden door Charles Dickens afgewezen, zo staat in The Independent van gisteren. Maar nu, bijna honderdveertig jaar na zijn dood, heeft Dickens` laatste wens een discussie losgemaakt onder nabestaanden die achter het plan staan om een gedenkteken of standbeeld te plaatsen bij Eastgate House in het Kentse Rochester, een gebouw dat onder meer figureert in The Pickwick Papers. Het idee druist in tegen de opvattingen van leden van de Dickens Vereniging die vinden dat de gevoelens van de bescheiden auteur moeten worden gerespecteerd.