Gedoogbeleid seks in Vondelpark juist goed

In hun reactie op het voorstel van wethouder Paul van Grieken een gedoogbeleid te voeren voor seks in het Vondelpark, schrijven Jeroen van Wijngaarden e.a. dat de wethouder Amsterdam zich belachelijk maakt (Opiniepagina, 20 maart). Er zijn in de hoofdstad immers vele alternatieven voorhanden voor homoseksuele mannen, zoals sauna`s, bars en internet.

Dit klopt zonder meer voor de openlijk als homoseksueel levende man in Amsterdam. Voor niet-openlijk als homoseksueel levenden ligt dat anders: in bovenstaande gelegenheden zullen zij toch moeten verschijnen, in levenden lijve dan wel met een foto. Daarentegen kun je in een park rondlopen zonder dat meteen duidelijk wordt of je ook een seksueel contact wilt. Je kunt tenslotte ook gewoon de warmte of vele gezinsleden in je kleine bovenwoning even willen ontsnappen door een wandelingetje in het park te maken. En dat is voor velen daarom een veiligere plek, veiliger in die zin dat de homoseksuele geaardheid niet meteen kan worden geconcludeerd. Wat in een bar of club natuurlijk sneller gebeurt.

Dus ik stel, dat Van Grieken de stad internationaal in het geheel niet voor schut zet, zoals Van Wijngaarden c.s. schrijven, maar dat hij de lange geschiedenis van tolerantie in Amsterdam juist voortzet. Dat Van Wijngaarden c.s. als fractieleden van de VVD in Oud-Zuid dát nu juist niet willen begrijpen, is geen blijk van liberalisme noch van historisch inzicht.

    • Marcel van Kampenhout Amsterdam