Brugklasretorica

Thomas van Gils komt in zijn ingezonden brief tot de slotsom dat kernenergie een goed idee is (nrc.next, 21 maart). Dat doet hij niet op basis van feiten of argumenten, maar met een sterk gekleurde samenvatting van twee eerder geplaatste opiniestukken. Dat is brugklasretorica die het onderwerp geen recht doet.

Valide argumenten blijven onweersproken: kernenergie is een zestig jaar oude techniek. Het is nog maar de vraag of het kosteneffectief is. Dat geldt zeker voor kernfusie (wat van Gils per abuis ”splijting” noemt). Ook de veiligheidsrisico`s, zoals de dreiging van terroristische aanslagen, en de opslag en transport van hoogradioactief afval, zijn alles behalve opgelost. Met nieuw te bouwen centrales is veel geld gemoeid.

Beter is om die miljarden euro`s belastinggeld te besteden aan échte kansen voor de Nederlandse kenniseconomie. Die liggen in de talloze mogelijkheden op het gebied van zonne-energie, windenergie en waterstoftechnologie. De geschiedenis van energiewinning leert namelijk: hoe groot de belangen ook zijn, uiteindelijk delft inferieure technologie het onderspit.

    • Jean Klare Deventer