bewoners van ‘probleemwijk’

Deze krant volgt sinds een jaar de ontwikkelingen in één van de veertig ‘probleemwijken’: Kruiskamp in Amersfoort.

Bekijk videoportretten van bewoners van Kruiskamp via nrc.nl/kruiskamp