Akkoord over hoger loon in kleinmetaal

Werknemers in de kleinmetaal (installatiebedrijven, tankstations, garages) krijgen vanaf 1 april 3,5 procent meer loon. Per 1 februari 2009 komt daar nog 3 procent bij. Ook ontvangen ze drie eenmalige uitkeringen, in totaal goed voor 800 euro.

Daarover hebben werkgevers en werknemers in de kleinmetaal afgelopen weekend een akkoord bereikt. De nieuwe cao krijgt een looptijd van 22 maanden.

Met het principeakkoord komt een einde aan vier weken van actievoeren in de kleinmetaalsector. De vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond zijn tevreden met het resultaat. „Het is een heel mooi akkoord geworden”, aldus een woordvoerder van FNV Bondgenoten.

Behalve meer loon krijgen werknemers in de kleinmetaal ook een scholingsdag per jaar. Op gebied van het ouderenbeleid hebben de vakbonden een dreigende afname van ‘leeftijdsdagen’ verijdeld. Deze extra vrije dagen voor 45-plussers zijn volgens de woordvoerder van FNV Bondgenoten „de enige vorm van ouderenbeleid in de sector kleinmetaal”.

Jonge werknemers gaan er extra op vooruit. Zij krijgen in juli 2008 en 2009 nog 3 procent extra, bovenop de algemene loonsverhoging. Deze maatregel moet het dalende aantal jonge werknemers in de kleinmetaal terugdringen.

De kleinmetaal kampt met een groot personeelstekort. De branche, die 400.000 werknemers telt, heeft 40.000 vacatures. „Als deze trend zich voortzet zijn er in 2010 70.000 mensen te weinig”, aldus de woordvoerder van FNV Bondgenoten.

De onderhandelingen over de nieuwe cao liepen vast in januari. Vervolgens werd vanaf 22 februari actie gevoerd door werknemers van ongeveer 300 bedrijven. De doorbraak van de onderhandelingen vond plaats in de nacht van Goede Vrijdag op zaterdag.

Hep van Luunen, onderhandelaar voor de Werkgeversorganisaties Metaal en Techniek, zegt tevreden te zijn met het akkoord. „Er zijn geen winnaars of verliezers bij dit akkoord. Er is een goede balans gevonden tussen wat werknemers wilden en wat goed is voor werkgevers.”