‘Trage overheid debet aan duurder water’

De kosten van drinkwater zullen met 15 procent stijgen als de overheid volhardt in „ambitieloze en trage” uitvoering van Europese richtlijnen voor water. De overheid moet zich meer inspannen om lozing van vervuilende stoffen in rivieren tegen te gaan.

Dat stelt directeur Theo Schmitz van de vereniging van waterbedrijven in Nederland, de Vewin.

De drinkwaterbedrijven geven jaarlijks 44 miljoen euro uit aan extra zuivering van oppervlaktewater om de kwaliteit te waarborgen. Die kosten kunnen oplopen tot 276 miljoen euro per jaar, aldus Schmitz. „Het kabinet wil vóór alles voorkomen dat Nederland net als bij het fijnstofdossier meer doet dan het Europese gemiddelde. Daardoor worden de doelstellingen voor schoon oppervlaktewater niet of pas veel later gehaald.”

De Vewin hoopt dat de Europese Raad van milieuministers en het Europese Parlement de komende weken een „acceptabel” akkoord bereiken over verdere beperking van het aantal stoffen dat in rivierwater mag worden geloosd. Lozingen van zoutresten uit de kalimijnen zijn „waarneembaar hervat”, aldus Schmitz. Bovendien is in het Moeselgebied nu ook sprake van winnen van carbonaten.

Schmitz waarschuwt ook tegen de „euforie” over het openen van de Deltawerken en mogelijk ook van de Afsluitdijk. „Laten wij oppassen met verzilting van de grote zoetwaterbekkens. Laten wij goed beseffen welke enorme investeringen vorige generaties zich getroost hebben die buffers tot stand te brengen. Laten wij zorgvuldig blijven. Tot in het verre buitenland, zoals in Singapore, vertellen wij hoe zoet water te maken en te behouden. Dan moeten wij dat model van zoetwaterbuffers niet voor onze eigen voeten laten weglopen.”

De Vewin vindt dat vergunningen om afvalstoffen te lozen afhankelijk moeten worden gesteld van de waterstanden. Met de klimaatverandering zullen Rijn en Maas „veel vaker dan nu” periodes van beperkte wateromvang kennen. Er kan bij laag water minder sprake zijn van verdunning van schadelijke stoffen. Den Haag en Brussel moeten dan niet wijken voor de „keiharde lobby” van de industrie om toch schadelijke stoffen te kunnen blijven lozen.

De Vewin laakt ook het besluit van het vorige kabinet voor een verhoging van de toegestane temperatuur van het oppervlaktewater van 25 naar 28 graden Celsius.

    • Arjen Schreuder