Tot de aangeklaagden behoor ook ik

Niemand, gelovigen en ongelovigen, mag de mond worden gesnoerd. Daarom moet Wilders zijn film kunnen vertonen. Ik kan toch naar de rechter als ik kwaad ben?

Nederlandse moslim.

J’accuse...

De Nederlandse samenleving omdat die alleen het slechte in ons en in ons geloof ziet. Dat hierdoor de goede hardwerkende moslim die geen vlieg kwaad doet wordt genegeerd. Terwijl deze wel degelijk bestaat én nog in de meerderheid is.

Alle moslims in Nederland en de wereld die geen kritiek op de islam dulden. Kritiek op de Thora en de Bijbel werd ook eeuwen doodgeslagen. Pas toen dit ophield werd de godsdienst een verrijking en houvast voor de mensen in plaats van een instrument ter onderdrukking en machtsmisbruik voor de elite.

Moslims die onze naam hebben verpest door zich niet aan te passen en misbruik te maken van de Nederlandse gastvrijheid en het sociale stelsel.

De Nederlandse regering en de overheid die het door de jaren heen voor ons veel te makkelijk hebben gemaakt om ons niet aan te passen, te frauderen en ons te verlagen tot criminaliteit.

Geert Wilders dat hij de goede moslims geen kans geeft en alleen in het slechte van de islam lijkt te geloven en omdat hij grondrechten en vrijheden voor moslims wil beperken, terwijl hij zelf alle vrijheid neemt. Maar ik benijd wel zijn moed om zijn kritiek te uiten. Uiteindelijk zijn het de critici die ons, of anderen, stof tot nadenken geven en die tot modernisering en hervorming van opvattingen leiden. Maar iets vriendelijker en opbouwender mag wel.

Links politiek Nederland omdat het problemen doodzwijgt uit angst te discrimineren en daarmee zaken enorm uit de hand heeft laten lopen. Criminele kinderen en jongeren moet je niet verwennen. Frauderen is niet goed.

Mijzelf omdat ik niet eerder mijn mond heb opengedaan en niet eerder met de vuist op tafel heb geslagen.

Laten we tot inkeer komen, de handen ineenslaan en proberen samen de problemen op te lossen. De goeden belonen en de kwaden straffen zoals het hoort. We moeten elkaar weer recht in de ogen kijken en niet op elkaar neerkijken. Vrijheid is het hoogste goed, dat moeten we elkaar gunnen.

Daarom moet Wilders in alle vrijheid en veiligheid zijn film kunnen vertonen. Als hij te ver gaat gaan we wel naar de rechter.

Maar ik wil hem vooral die vrijheid en veiligheid garanderen, omdat dat ook de garantie van vrijheid en veiligheid voor mij betekent.

    • Mohammed El-Kaim