Tijdelijke afkoeling van de aarde

De conclusie dat de afkoeling van de aarde een tijdelijke zou zijn vind ik een merkwaardige uitspraak (`Tijdelijke afkoeling van de aarde weerlegt broeikastheorie niet`, W&O 15 maart). Niet alleen dat uit de grafiek blijkt dat sinds 2001 de gemiddelde temperatuur van de aarde eigenlijk wel stabiel is (en dus niet stijgende) geeft de laatste meting een opmerkelijk resultaat. Naar mijn mening gaat het nogal ver om te stellen dat dit een `tijdelijke` afkoeling is. Dat is nu gewoon nog niet te zeggen. Zullen we eerst eens even afwachten hoe de temperatuur zich de komende jaren zal ontwikkelen? Pas dan kunnen we met meer overtuiging zeggen dat dit een `tijdelijke` afkoeling is. Ik denk dat wiskundigen (statistici) dit met mij eens zullen zijn.

Bovendien is de daling veel groter dan gemiddeld en dus denk ik dat het niet verstandig is om nu al vast te stellen dat dit dus maar `tijdelijk` is. Waarom wil de heer Knip nu blijkbaar met alle geweld vasthouden aan een opvatting die, naar mijn mening, met veel geweld ons voornamelijk door de politiek wordt opgedrongen. Door politici die zeker op dit gebied echt niet de slimste zijn (politici praten naar mijn mening ook alleen maar zo als het hun uitkomt)?

Dit meetresultaat bevestigt alleen maar mijn overtuiging dat het allemaal wel mee zal gaan vallen. Net zoals de Club van Rome uit de jaren zeventig geen gelijk heeft gekregen dat er in 2000 geen olie meer zou zijn en dat we ook niet `ten onder` zijn gegaan aan de zure regen die al onze bossen zou vernietigen.

Wij mensen laten ons veel te gauw angst aanpraten voor iets waar we veel te weinig vanaf weten. Ik vind het grenzen aan arrogantie om te denken dat wij mensen in staat zouden zijn om zo`n gigantisch ecosysteem als de aarde te kunnen beïnvloeden.

En wat betreft gloeilampen; in de winter gebruiken we die het meest en is hun rendement dus 100%! Wat je niet aan licht krijgt krijg je aan warmte. Komt dat even goed uit, hoef je de kachel minder te stoken. Het zal toch niet de spaarlampfabriek zijn die graag wil dat wij hun lampjes kopen.