Slimme elektriciteitsmeter niet goed voor privacy klant

In het artikel `Meteropnemer gaat verdwijnen` (NRC Handelsblad, 7 maart) worden de voordelen bezongen van `slimme` meters voor elektriciteit en gas. Die maken het mogelijk dat de leveranciers permanent het verbruik ervan kunnen meten.

Tekeningen Cyprian Koscielniak Koscielniak, Cyprian

Waar voorheen de meteropnemer één maal per jaar de stand kwam opnemen, wordt deze dan elk kwartier uitgelezen. In het artikel blijft buiten beeld dat hier ook nadelen aan zouden kunnen kleven.

Met het verbruik hebben de energieleveranciers volledig inzicht in het leefpatroon van de bewoners van het bemeterde pand. Er wordt stilzwijgend van uitgegaan dat deze informatie vertrouwelijk blijft. Dit zal echter grote kosten met zich meebrengen vanwege de daarbij behorende procedures en de benodigde kwaliteit van de medewerkers. Bekend is hoe het staat met de administraties van deze bedrijven.

Zo nu en dan blijken doortrapte dieven in te breken als bewoners niet thuis zijn. Zij kijken bij de overlijdensadvertenties wanneer er begraven wordt en wandelen rustig naar binnen. De moeite van het kranten doorspitten kunnen zij zich na invoering van deze meters voortaan besparen. Een corrupte medewerker van het energiebedrijf verstrekt de lijsten met adressen van mensen die gezien hun energieverbruik langere tijd afwezig zijn. En als er al niet zo`n corrupte medewerker is, dan zijn er wel hackers die deze informatie zo kunnen achterhalen.

Als de invoering van dit soort meters verplicht doorgaat, dan is het zaak dat de klant de mogelijkheid wordt geboden om dit uitlezen van meterstanden tot enkele malen per jaar te kunnen beperken. Als dit niet gebeurt dan zouden de voorziene energiebesparingen wel eens in het tegendeel kunnen verkeren. De enige mogelijkheid die de klant dan rest om de eigen privacy tegen de energieleverancier te beschermen is het laten aanstaan van verwarming en verlichting en het regelmatig laten aanzetten van machines en apparaten, ook bij afwezigheid.

    • J.P. Zock