Sarkozy verkleint Franse nucleaire arsenaal

Frankrijk gaat het aantal nucleaire wapens met een derde verminderen, tot ongeveer driehonderd kernkoppen. Dat heeft president Nicolas Sarkozy gisteren gezegd in Cherbourg, bij de tewaterlating van de ‘Terrible’, de vierde van Frankrijks nieuwste generatie nucleaire onderzeeërs.

Met driehonderd kernkoppen bezit Frankrijk volgens Sarkozy niet meer dan „de helft van het maximale aantal kernkoppen dat we tijdens de Koude Oorlog hadden”. De president wees op de noodzaak voor Frankrijk en voor Europa om een sterke kernmacht te blijven. Hij zei dat ook ver afgelegen landen inmiddels in staat zijn met hun raketten voor de lange afstand binnen een half uur Europa te bereiken.

Sarkozy noemde met name Iran als een gevaar. „Iran is bezig de reikwijdte van zijn raketten te vergroten en intussen bestaan er grote twijfels over zijn nucleaire programma. De veiligheid van Europa is in het geding”, aldus Sarkozy. Hij riep de internationale gemeenschap op tot „eensgezindheid” en „standvastigheid” om verdere verspreiding van kernwapens te voorkomen . „Omdat we vrede willen, mogen we niet zwak zijn tegenover degenen die zich niet houden aan de internationale normen”, zei de president.

Binnen enkele weken zal een commissie advies uitbrengen over het Franse veiligheidsbeleid en de hervorming van de defensie. Maar Sarkozy zei dat aan het budget niet getornd zal worden. „Het budget voor defensie is in grootte het tweede van het land. En dat zal zo blijven”, aldus Sarkozy. Wel zei hij dat het van groot belang is om de uitgaven voor het op peil houden van de nucleaire bewapening zoveel mogelijk te beperken. Het operationeel houden van de Franse atoombewapening is net zo duur als de helft van de totale uitgaven voor het justitieel apparaat.

Frankrijk heeft het zogeheten kernstopverdrag, dat kernproeven verbiedt, geratificeerd. Sarkozy riep gisteren de kernmachten Verenigde Staten en China op hetzelfde te doen. Ook pleitte hij voor verdere onderhandelingen om de verspreiding van kernwapens te voorkomen. Zo zou hij willen praten over een verbod op de productie van splijtstoffen voor kernwapens en een verbod op grondraketten voor korte en middellange afstand. (AFP, Reuters, AP)