Ruggeprik als vrouw dat vraagt

In het artikel `Binnen een uur een ruggeprik als vrouw dat vraagt` werd ingegaan op de nieuwe conceptrichtlijnen ten aanzien van pijnbestrijding bij de bevalling (W&O 6 maart). Aan het einde van het artikel wordt terecht gesteld dat uit onderzoek is gebleken dat wanneer een vrouw de hele bevalling deskundig wordt bijgestaan, zij vaker een ongecompliceerde bevalling heeft, minder behoefte heeft aan pijnbestrijding en dat zij meer tevreden terugkijkt op haar bevalling. Allemaal waar. Ten onrechte echter concludeert het artikel dat deze vorm van steun tijdens de bevalling ontbreekt. Sinds kort is er namelijk ook in Nederland de doula; een personal coach” op het gebied van zwangerschap en bevallen. Een doula is speciaal opgeleid om een vrouw en haar partner die emotionele steun te geven die tijdens een bevalling zo belangrijk is. Op een niet-medische wijze! Een deze steun lijdt uiteindelijk tot een veel lagere behoefte aan pijnbestrijding. Tevens is uit onderzoek gebleken (Klaus, Kennell & Klaus, 2002) dat oula-steun een bevalling sneller laat verlopen en dat er veel minder medische ingrepen (incl. keizersnede) plaatsvinden.

Momenteel vinden er gesprekken plaats met enkele zorgverzekeraars om te kijken in hoeverre de doula in het (aanvullende) zorgpakket kan worden opgenomen. De medische kosten die worden uitgespaard door het inhuren van een doula (kost nu grofweg tussen de 500 en 750) zullen naar verwachting de zorgverzekeraars over niet al te lange tijd over de streep trekken, wat de doula voor veel meer mensen toegankelijker maakt. Want het bevalt gewoon prettiger met een doula!

    • Doula in Haarlem
    • Willeke Klerks