Politiesalarissen

Ik stoor me aan een aantal feitelijke onjuistheden en selectieve presentatie van de feiten in het artikel ‘De vuilnisman verdient meer’ (Zaterdag &cetera 15 maart). Er worden in het stuk twee bruto salarissen (en bijbehorende netto salarissen) genoemd. De netto salarissen die worden genoemd komen niet overeen met de brutosalarissen.

In plaats van de genoemde netto salarissen van respectievelijk EUR 1600 en EUR 1800, liggen de werkelijke netto bedragen minimaal EUR 200 per maand hoger. Dit valt objectief vast te stellen met de bruto-netto loonwijzer (http://www.loonwijzer. nl/main/brutonetto of http://www. raet.nl/proforma/proflite.asp).

Tevens meldt het kader niet dat politiemensen een 36-urige werkweek hebben en een 13e maand ontvangen. Twee jaar geleden, ik was toen 35 jaar, verdiende ik met een afgeronde academische opleiding en baan als marktanalist EUR 2800 per maand voor een 40-urige werkweek en zonder 13e maand. Tegenwoordig verdien ik EUR 3100 bruto per maand bij een 36-urige werkweek eveneens zonder 13e maand.

Nergens wordt in het artikel genoemd wat andere mensen met een vergelijkbare opleiding en zwaarte van werkzaamheden verdienen. Laat staan dat er een zuivere vergelijking in salarissen wordt gemaakt. Het hele artikel heeft de zweem van een lippendienst aan de politiebonden.

Als een politieman niet rond kan komen van een bruto salaris van EUR 2800, hoe kan een leerkracht, bejaardenverzorgster, en vuilnisman (die allen minder verdienen) dat dan wel?

Naschrift redactie

In tegenstelling tot veel andere werkgevers verrekent de politie de ziektekosten van medewerkers en hun partners – ongeveer 110 euro per persoon per maand – met het salaris, waardoor hun nettosalaris ruim tweehonderd euro lager uitvalt dan in veel andere beroepsgroepen. Rob van Trotsenburg betaalt bovendien maandelijks zo’n honderd euro mee aan een ouderenregeling voor vervroegd uittreden. Ook dat wordt van zijn brutosalaris afgetrokken. Politieagenten krijgen een dertiende maand.

    • Maarten Langeveld