Meer spaargeld VS bij ING door crisis

De Nederlandse bank en verzekeraar ING heeft last van de kredietcrisis, maar profiteert er ook van. Dit zegt bestuursvoorzitter Michel Tilmant vandaag in een interview met deze krant.

„In de Verenigde Staten zien wij een enorme toestroom van nieuw spaargeld de afgelopen maanden bij ING Direct”, aldus Tilmant verwijzend naar de internetbank van ING. De instroom is het gevolg van de kredietcrisis die vorig jaar uitbrak en die tot grote onrust heeft geleid in de financiële wereld. „Mensen in de VS halen hun geld uit aandelen en obligaties en brengen het naar de veiligheid van een spaarrekening.”

Afgelopen zomer brak de kredietcrisis uit. Wat begon als lokaal probleem in de VS waar huizenbezitters met een lage kredietwaardigheid niet meer konden voldoen aan hun hypotheekaflossingen, werd al snel een wereldwijd probleem. De risicovolle hypotheken waren verpakt in zeer complexe financiële producten en werden doorverkocht aan banken en verzekeraars. ING werd ook getroffen. Het moest een verlies nemen van 194 miljoen euro op beleggingen in de riskante hypotheken en nog eens 751 miljoen euro afschrijven op zogeheten Alt-A beleggingen, beleggingen in Amerikaanse hypotheken die als iets minder gevaarlijk te boek staan. Dit was overigens veel minder dan andere banken die de verliezen vaak in de miljarden zagen lopen.

Tilmant zegt dat ING vanaf het begin zeer voorzichtig is geweest met het beleggen in de complexe producten en al in 2006 bepaalde activiteiten terugschroefde.

De Belgische topman gelooft dat er onder bankiers een besef is dat er maatregelen moeten komen om te voorkomen dat de excessen die hebben geleid tot de kredietcrisis zich opnieuw voordoen. „Ik denk dat de financiële sector zich kan zuiveren. Maar we moeten eerst goed nagaan wat er allemaal is misgegaan, zodat we niet voor een volgende crisis zorgen met de acties die we nemen om de oude te corrigeren.”

Interview: pagina 22