Een oude Saab is wat anders dan een dienstauto

In het debat over de staat van ons (voortgezet) onderwijs worden soms beelden opgeroepen die in strijd zijn met de waarheid. Zoals in Opinie & Debat van 16 februari waar Marc Chavannes in zijn rubriek onder de kop `Onderwijs is nog niet terug bij de scholen` schrijft: ”ja, en de directeur van de gefuseerde scholen in Deventer komt met de dienstauto uit Hengelo.” Een beeld dat Chavannes gebruikt om de averechtse effecten van schaalvergroting in het onderwijs te onderstrepen. ”Meer mooie spullen” voor het management. Echter, hij verwart mijn zeven jaar oude Saab 9-3 met een dienstauto.

Op zich een onschuldig missertje, maar het komt in een ander daglicht te staan als minister Plasterk op een PvdA bijeenkomst in Nijmegen een ongenuanceerd beeld schetst van de Stichting Carmelcollege en zegt: ”de voorzitter van de Raad van Bestuur komt daar in de dienstauto voorrijden. Dan ben je ver weg van wat je zou willen.” (De Gelderlander, 11 maart)

De Stichting Carmelcollege neemt reeds 86 jaar grote verantwoordelijkheid voor het voortgezet onderwijs in Nederland. Carmel heeft heel bewust veel checks and balances ingebouwd om veel ruimte te laten op het niveau van de scholen en leraren. Carmel maakt onderwijs in veel kleine plattelandsgemeenten mogelijk en voorkomt in een aantal situaties een dreigend faillissement door onderlinge solidariteit. Een zekere grootschaligheid van onze Stichting die wordt benut om kennisuitwisseling, solidariteit, en kleinschaligheid op het niveau van leerlingen en medewerkers mogelijk te maken.

De scholen waar onze leerlingen en medewerkers gehuisvest zijn, zijn normale schoolgebouwen.

En bij Carmel zitten zij gemiddeld op locaties van nog geen 700 leerlingen, met een spreiding van minder dan100 tot ongeveer 1500 leerlingen.

    • Mr Drs R.W.J. Rijk