13.000 jaar oude ramp

De kritiek op de hypothese van een buitenaardse inslag als oorzaak van het uitsterven van de IJstijd-megafauna is wel erg zwak (`13.000 jaar oude ramp blijkt nu omstreden`, W&O 15 maart). Tijdens het Pleistoceen veranderden de oceaanstromingen bij ieder nieuw glaciaal, interglaciaal en interstadiaal, en ook bij iederegeomagnetische omkering. De massale sterfte van de megafauna echter gebeurde maar één keer, tegen het einde van dat Pleistoceen.

De Laag van Usselo, merkwaardigerwijs niet genoemd in uw artikeltje, is een eolisch sediment, niet een bodem (er zijn geen A-, B- en C-horizonten, er is een duidelijke begrenzing zowel aan de onder- als aan de bovenkant, en de korrelgrootte is verschillend van het zand eronder en erboven), en blijkt nu vol te zitten met inslag-indicatoren. Duidelijk een uitstervenslaag (extinction layer). Het wil zeggen dat we gegevens nodig hebben uit Azië, Afrika, Australië en Zuid-Amerika, voor we al te veel gaan speculeren - want op dit moment weten we alleen iets over Noord-Amerika en Europa.

Wat we weten is ten eerste dat de IJstijd-megafauna opeens verdween, wereldwijd (iets minder in Afrika en India), en ten tweede dat er op het juiste stratigrafische niveau die Laag van Usselo gevonden wordt (in Noord Amerika de Clovis Layer). Het is hoog tijd, 70 jaar na de ontdekking, dat die laag onderzocht wordt.

    • Dr J.B.Kloosterman