www.nrc.nl/leesclub

Deze verhalen zijn zeer verschillend: qua vorm, inhoud, sfeer,tijdsbeeld. Dat zal ook te maken hebben met het ouder worden van Yourcenar. [...] In de brief die Alexis schrijft probeert hij de gevoelens van zijn vrouw Monique zoveel mogelijk te sparen. Ondanks het verdriet dat hij Monique aandoet, is het een liefdevolle, beschaafde, maar ook naïeve brief. Jammer dat we Moniques reactie niet kennen!

Hoe anders is Het genadeschot. Geen spoor van naïviteit. Het is een sombere, zwarte tragedie, waarin de hoofdpersonen Eric en Sophie op negatieve, harde, onaangename, onbegrijpelijke wijze met elkaar omgaan. [...] Het zijn wel interessante persoonlijkheden; dat kan van Alexis niet gezegd worden.

Els Hillen

Als ondertitel bij Alexis staat: ‘of de verhandeling over de vergeefse strijd’. Dezelfde ondertitel zou bij Het genadeschot kunnen staan. Alleen is het hier niet de homoseksuele man, maar het door hem ‘versmade’ meisje dat de vergeefse strijd voert. De inleidende tekst op de omslag luidt als volgt: ‘een Pruisische officier vermoordt zijn geliefde omdat hij meer van haar broer houdt’. Daar klopt weinig van. Mijn alternatief voor de flaptekst: ‘een mannelijke homoseksueel wordt geïntrigeerd door de zus van zijn geheime minnaar en de platonische doch diepgaande relatie eindigt ermee dat het hartstochtelijke meisje zich laat doden door de man die haar seksueel heeft versmaad.’

Wim van Hoorn