Vertrouw het paard niet

De zoektocht naar de grenzen van de goede smaak leidt naar Ayaan Hirsi Ali.

het Paard van Troye mythologie
het Paard van Troye mythologie

Samen met mijn medeleden van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap stond ik op de zolder van het Amsterdamse Allard Pierson Museum en… Zover was ik gevorderd met dit stuk, toen mijn vrouw de kamer binnenkwam en zei: ‘Gut moet je nou kijken: de PvdA wil Hirsi Ali terug als lid.’

‘Dat kan niet waar zijn!’

Ik las het interview in dagblad De Pers. Het was waar. Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem (PvdA) roept Ayaan Hirsi Ali op terug te keren naar Nederland en opnieuw lid te worden van de PvdA. Ali werkte vroeger als PvdA-lid bij de Wiardi Beckmanstichting, het wetenschappelijk partij-instituut. Ze veroorzaakte tamtam toen ze plotseling Kamerlid werd voor de VVD. In haar periode als VVD-lid wist ze blijvend ego-tamtam te genereren, als nijvere bij in de Tweede Kamer bleef ze intussen goeddeels onzichtbaar. Kort daarop vertrok ze naar Amerika voor het lidmaatschap van een conservatieve denktank. Ook daar lijkt ze intussen alweer op weg naar de ledenuitgang.

Het door extremistische leden van de moslimbeweging bedreigde wereldgemeenschapslid Ali heeft een conflict met de Nederlandse regering, omdat die haar beveiliging in het buitenland niet wil betalen. Een groepje leden van de Franse intellectuele gemeenschap vond dat Frankrijk de beveiligingskosten moet overnemen. Hirsi Ali meteen, gretig: ‘Ik wil lid van Frankrijk worden’. De Franse regering wilde haar echter alleen binnen de Franse grenzen beschermen, dus bedankte Ali voor het lidmaatschap van Frankrijk. Tja.

Godzijdank, wederom gloort een nieuw lidmaatschap, vertrouwd ditmaal: Jeroen Dijsselbloem wil haar dus terug als lid van Nederland, in het bijzonder als PvdA-lid. Sterk.

Welke wereld krijgen wij? De wereld van de homo hypererectus, ongetwijfeld. Iedereen lucht er zijn hart. Het hele bestaan draait om het beledigen van de ander. Ik ben gekwetst, dus ik besta. Ik bedreig, dus ik besta. Ik word bedreigd, dus ik besta. Smijt alles op internet, word mondiaal! Als iedereen denkt als Ali, dan bloeit de wereld open gelijk een open psychiatrische inrichting. Een wereld vol patiënten. O mens vol bloed en wonden. In de samenleving van de homo hypererectus is ieder individu zijn eigen Christus aan het Kruis.

En zo’n larger-than-life-lid wil PvdA-fractielid Dijsselbloem dus binnenhalen om te werken en te bouwen aan een betere toekomst? Mag ik een emmertje? Mag ik terug naar het begin van dit stuk?

Samen met mijn medeleden van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap stond ik op de zolder van het Amsterdamse Allard Pierson Museum en bekeek gipsreplica’s van grote antieke beeldhouwwerken. Een indrukwekkend gezicht. De Venus van Milo. Een bultenaar. Een mannelijk naakt zonder benen, armen, hoofd verloren. Schitterend. Het topstuk van de gipskamer was ongetwijfeld de replica van de beroemde Laocoöngroep van het Vaticaans museum te Rome. Afgebeeld is de Trojaanse priester Laocoön met zijn beide zoons Thymbraeus en Antiphantes, op het ongelukkige moment dat ze gedrieën gewurgd worden door de slangen van Poseidon. Waar heeft Laocoön dit aan verdiend? We verplaatsen ons naar het moment dat de Grieken hun beleg van Troje hebben opgebroken, en zijn verdwenen met achterlating van het beroemde Paard. Een list van Odysseus. Maar Laocoön doorziet dit. Hij roept: ‘Vertrouw het paard niet, Trojanen!’ Had hij beter niet kunnen doen. Poseidon stuurt twee wurgslangen, de Trojanen leggen dit helemaal verkeerd uit en geloven de arme Laocoön niet meer. Ze denken samen met het Paard te kunnen werken en bouwen aan een betere toekomst. Ze halen het Paard van Troje binnen.

Wat de mensheid wijzer werd van deze historische stupiditeit, kunnen we leren van Jeroen Dijsselbloem.