Verburg: controle op vleessector moet beter

De controle op de vee- en vleessector moet strikter en er moet meer geld naar de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Dat is de conclusie die minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, CDA) trekt uit een gisteren gepubliceerd rapport van staatsraad Rein Jan Hoekstra over de VWA.

Eind januari lekte een intern VWA-rapport uit over grote misstanden in de controle op de vee- en vleessector, zoals intimidatie van dierenartsen door veetransporteurs en dieren die nog half levend in de slachtlijn terecht komen. Dit beeld is „herkenbaar”, concludeert Hoekstra. Omdat Verburg niet op de hoogte was van het VWA-rapport, had zij Hoekstra gevraagd te onderzoeken of het rapport een getrouw beeld van de sector schetst en van het niveau van wetshandhaving. Hoekstra heeft de term ‘getrouw’ afgezwakt tot ‘herkenbaar’ waarbij hij de aantekening maakt dat de omvang van de misstanden niet valt vast te stellen.

In de vleessector „zijn de marges klein en de belangen groot”, zo zei Verburg gisteren bij presentatie van het rapport. Maar dat neemt niet weg dat „toezicht effectief moet zijn en boosdoeners dienen te worden gepakt”. Ze wil zich met name richten op de „5 à 10 procent ‘cowboys’ die door hun gedrag de hele sector veterinaire risico’s en imagoschade bezorgen”.

Extra controles, zoals verdubbeling van „vliegende brigades” die langs de wegen veetransporten zullen controleren, zullen meer geld gaan kosten. Ook voor het bedrijfsleven.

Lees het artikel ‘Stratenmakers hebben de keurmeesters vervangen’ van afgelopen woensdag over de falende vleeskeuringen op nrcnext.nl/links