OESO: economie in VS staat op het punt te krimpen

De Amerikaanse economie staat op het punt te krimpen of is hiermee al begonnen. In het eerste kwartaal bedraagt de groei hooguit 0,1 procent. In het tweede kwartaal zal voor het eerst in zeven jaar sprake zijn van een krimpende economie.

Dit schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO, de club van geïndustrialiseerde landen) in een economische tussenrapportage die gisteren is gepubliceerd.

„De Amerikaanse economie ligt in wezen stil. Het is misschien vroegtijdig om van een recessie te spreken, maar de economische activiteiten liggen ver onder het potentiële niveau en de kloof neemt snel toe”, zei Jorgen Elmeskov, de waarnemend hoofdeconoom van de OESO, in een toelichting.

„De reële economie is niet immuun voor de financiële crisis”, aldus de OESO-econoom. „De effecten van de crisis zijn lastig te meten, maar zijn aanzienlijk. De dalingen van huizenprijzen en aandelenkoersen zullen met name in de Verenigde Staten een negatief effect hebben op de vraag.”

Sinds de Amerikaanse kredietcrisis begin dit jaar oversloeg naar de financiële markten hebben internationale organisaties hun economische groeivoorspellingen drastisch naar beneden bijgesteld. De stilstand van de Amerikaanse economie en de krimp van de kredietverlening laten niet na effect te hebben op economieën elders in de wereld.

Voor de landen van het eurogebied verwacht de OESO in het eerste kwartaal een groei van 0,5 procent en een groei van 0,4 procent in het tweede kwartaal. „In het eurogebied is de groeivertraging minder scherp, maar de groei zal de komende tijd beneden verwachting blijven. Wel lijkt de exportsector stand te houden ondanks de koersstijging van de euro”, aldus de OESO. Voor Japan verwacht de OESO een groei van 0,3 en 0,2 procent in het eerste en tweede kwartaal.

Oplopende inflatieverwachtingen beperken de armslag van de autoriteiten om actie te nemen, aldus de OESO. De risico’s van de financiële crisis, de beperkingen in de kredietverlening door banken en de terughoudendheid van investeerders zijn eveneens van invloed op de beleidsruimte voor de overheden.

„De argumenten voor stimulering van de economie door het begrotingsbeleid en het monetaire beleid zijn sterker in de Verenigde Staten dan in de Europese Unie of Japan”, aldus de OESO. „De Amerikaanse autoriteiten hebben dit al met kracht gedaan. In het eurogebied zijn de kortetermijnperspectieven voor de groei en inflatie geen aanleiding om de economie te stimuleren. In Japan is er beperkte ruimte voor stimulering.”