Ministersploeg in België rond

BRUSSEL. Ruim negen maanden nadat de Vlaamse christen-democraat Yves Leterme de Belgische parlementsverkiezingen won, is hij gisteren door koning Albert beëdigd als premier. De nieuwe Belgische regering bestaat uit Vlaamse en Franstalige christen-democraten en liberalen én Franstalige socialisten. Gisterochtend werden de partijen het pas eens over de verdeling van de ministersposten. De meest opvallende benoeming is die van Joëlle Milquet, de leider van de Franstalige christen-democraten. Zij kreeg tijdens de formatie de bijnaam `Madame non` omdat zij zich verzette tegen meer autonomie voor Vlaanderen. Milquet wordt vice-premier en minister van Werk en Gelijke Kansen. Het regeerakkoord bevat nog veel onduidelijkheden. Waarnemers verwachten de komende maanden opnieuw moeizame onderhandelingen.