Leterme: meer Walen dan Vlamingen

Ruim negen maanden na de verkiezingen heeft België een nieuwe regering gekregen, met meer Franstalige dan Vlaamse bewindslieden.

Pas enkele uren voordat Guy Verhoftstadt gisteren het premierschap overdroeg aan Yves Leterme, werden de regeringspartijen het eens over de verdeling van de ministersposten.

De meest opmerkelijke benoeming is die van Joëlle Miquet, de leider van de Franstalige christen-democraten. Na lang aarzelen besloot zij vicepremier en minister van Werk en Gelijke Kansen te worden. Milquet kreeg tijdens de formatie de bijnaam ‘Madame Non’ omdat zij zich fel verzette tegen de Vlaamse roep om meer autonomie voor de regio’s.

De regering bestaat uit Vlaamse en Franstalige christen-democraten en liberalen, én Franstalige socialisten. Er zijn vijftien ministers (zes vrouwen) en zeven staatssecretarissen. Om aan alle wensen van Franstalige partijen tegemoet te komen, zijn er vijf Franstalige staatssecretarissen. Dat leverde de Vlaamse christen-democraat Leterme meteen kritiek op: de Franstaligen zijn in de meerderheid (12 tegen 10), terwijl ze slechts veertig procent van de bevolking vormen.

De Vlaamse liberaal Karel De Gucht, die de afgelopen jaren minister van Buitenlandse Zaken was, blijft die functie vervullen. Volgens de Belgische media is bij de formatie afgesproken dat hij volgend jaar wordt voorgedragen als Europees commissaris, als hij dat wil. De Gucht zou dat laten afhangen van het gewicht van de portefeuille die België krijgt in de nieuwe Europese Commissie.

Definitief voorbij is de politieke crisis nog niet. De komende maanden wachten opnieuw onderhandelingen over de door Vlamingen gewenste ‘staatshervorming’. In het regeerakkoord is afgesproken dat daarover voor 15 juli meer duidelijkheid moet komen.

Lees over de Belgische formatie: nrc.nl/belgie