Kamer wil hoorzitting over vee- en vleessector

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een hoorzitting over misstanden in de vee- en vleessector. Aanleiding is een gisteren gepubliceerd rapport van staatsraad Rein Jan Hoekstra (CDA) over problemen die de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) ondervindt bij het toezicht op de sector.

Hoekstra bevestigt dat er misstanden bestaan, zoals intimidatie van dierenartsen door veetransporteurs en het feit dat dieren soms nog half levend in de slachtlijn belanden. Deze voorbeelden staan in een VWA-rapport dat in januari uitlekte. Hoekstra concludeert dat het beeld „herkenbaar” is.

Omdat minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, CDA) niet op de hoogte was van dat rapport vroeg zij Hoekstra te onderzoeken of het een getrouw beeld schetst van de controle op de sector.

Kamerlid Krista van Velden van de SP vindt het onderzoek onvoldoende. „Hoekstra heeft alleen mensen gesproken die het interne rapport al kenden en er niks mee hebben gedaan”, zegt zij. „Wij willen mensen van de werkvloer spreken.” Het verzoek om een hoorzitting wordt gesteund door SP, PvdA, GroenLinks, PvdD en VVD.

Minister Verburg had gisteren al aangekondigd dat de controle op de vee- en vleessector strikter moet worden en dat er meer geld naar de VWA moet. Dat is de conclusie die ze trok uit een ander rapport van de VWA dat gisteren werd gepublieerd.

Vleessector: pagina 11

Commentaar: pagina 7