Kabinet houdt industriezone bij haven tegen

De aanleg van 120 hectare industrieterrein aan de noordrand van de Hoeksche Waard gaat niet door. Dat heeft de ministerraad gisteren besloten. Ridderkerk en Dordrecht bieden geschikte alternatieven.

Het Rotterdamse bedrijfsleven heeft jarenlang aangedrongen op de aanleg van het industrieterrein, als extra ruimte voor havenbedrijven. Milieuorganisaties verzetten zich juist tegen de aanleg; de Hoeksche Waard is aangewezen als Nationaal Landschap.

De Tweede Kamer noemde de noodzaak van het nieuwe industrieterrein vorig jaar onvoldoende onderbouwd. De betrokken ministers, Cramer (VROM, PvdA) en Van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) lieten daarop onderzoek naar alternatieve locaties uitvoeren. Het Centraal Planbureau en het Ruimtelijk Planbureau stelden vast dat de regio's Groot-Rijnmond, Zuid-Holland en het westen van Noord-Brabant geschikte andere locaties bieden. Die hebben volgens de planbureaus goede verbindingen met snelwegen en liggen ook dichtbij de Rotterdamse haven.

Cramer en Van der Hoeven wezen er gisteren op dat de groei van het Rotterdamse bedrijfsleven kan worden opgevangen door Dordrecht en Ridderkerk, waar al nieuw industrieterrein in ontwikkeling is. Dat betekent volgens Cramer niet dat de Hoeksche Waard gevrijwaard blijft van bedrijvigheid. Er bestaan plannen voor een bedrijventerrein van zestig hectare in de gemeente Binnenmaas, bedoeld voor lokale ondernemingen.

Milieudefensie toonde zich tevreden met de beslissing van de ministerraad, maar houdt zorgen over de Hoeksche Waard zolang ook de komst van een kleiner bedrijventerrein niet is uitgesloten. Campagneleider Klaas Breunissen: „De strijd gaat door.”

De Kamer van Koophandel Rotterdam (KvK) is teleurgesteld dat het grote bedrijventerrein van de baan is. „Dit leidt tot nieuwe ruimtelijke discussies”, zegt bestuurslid Jo Kolf. De Kamer acht extra ruimte nodig op de as Rotterdam-Antwerpen en dichtbij de zuidoever van de Maas. De Hoeksche Waard zou de beste optie zijn. De alternatieve locaties zijn volgens de KvK bovendien al gereserveerd.