Grondstoffenbel op barsten

De zeepbel op de grondstoffenmarkten kon wel eens de volgende zijn die op barsten staat. De olieprijs [voor Amerikaanse ruwe olie, red.] beleefde woensdag een van zijn scherpste dalingen ooit, naar 104 dollar per vat, en ook op andere markten lijken de recente records voorlopig verleden tijd.

De grondstoffenprijzen zijn blijven stijgen, ondanks de kredietcrisis. De prijzen van olie, koper, ijzererts en voedsel hebben de afgelopen maanden allemaal records bereikt. Het contrast met aandelen, laat staan met huizen en kredieten, was schril.

Optimisten betogen dat de vraag uit zich snel ontwikkelende landen als China en India de hoge prijzen rechtvaardigt. Maar in werkelijkheid zijn de grondstoffenmarkten het laatste toevluchtsoord geworden voor speculanten, nadat andere zeepbellen uiteen waren gespat.

De snelgroeiende vraag verklaart slechts waarom de prijzen hoog genoeg blijven om nieuwe investeringen in mijnen en bronnen te kunnen financieren. Voor olie liggen die kosten ergens tussen de 40 en 60 dollar per vat. Voor de meeste andere grondstoffen geldt een soortgelijk verhaal.

Een groot deel van het verschil kan op conto van speculatie worden geschreven. Grondstoffenhandelaren hoefden zich tot nu toe niet zo druk te maken over marges. Daardoor konden zij hun activiteiten met veel geleend geld financieren.

Het is nog te vroeg om te zeggen dat de prijsrecords definitief achter ons liggen. Maar de Amerikaanse vraag neem af en de Chinese autoriteiten proberen de binnenlandse groei in te dammen. Potentieel nog belangrijker is dat de kredietcrisis de grondstoffenspeculanten uiteindelijk zal weten te achterhalen. De signalen zijn nog niet eenduidig, maar verhalen steken de kop op over grondstoffenhedgefondsen die de druk al beginnen te voelen.

Als de prijzen gaan dalen, worden de eisen die aan de marges worden gesteld strenger, en kunnen de grondstoffenmarkten in eenzelfde soort vicieuze cirkel terechtkomen als de kredietmarkt.

Edward Hadas

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • Edward Hadas