Effect wetten ‘middelmatig’

Het effect van wetten is „middelmatig”. Vooral als het gedrag van burgers veranderd moet worden, of als wetten erg ambitieuze doelstellingen hebben, blijven de resultaten vaak achter bij de verwachtingen. Dat concludeert het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum op basis van onderzoek naar alle wetgevingsevaluaties tussen 1998 en 2005. Volgens het rapport waren in Nederland in 2007 1.800 wetten van kracht. Dat aantal groeit. Wetten worden de laatste jaren algemener en laten meer ruimte voor de individuele afweging van betrokkenen. (NRC)