De nieuwe Cisca laat nog even op zich wachten

Feministisch maandblad Opzij zoekt een opvolger voor hoofdredacteur Cisca Dresselhuys. De chef van Margriet wordt liever uitgever bij Sanoma.

Cisca Dresselhuys Foto Maurice Boyer Vertrekkend Hoofdredacteur Ciska Dresselhuys Foto NRC H'Blad, Maurice Boyer 040526 Boyer, Maurice

Op de kop af 279 hoofdredactionele commentaren schreef ze. „Om te wijzen op mensen en zaken aan wie en waaraan het nodige te verbeteren viel.” Met „dat hinderlijke volgen” stopt Cisca Dresselhuys. Althans in Opzij, want ze blijft actief als feministe en journaliste.

Eergisteren kwam het laatste nummer van het feministisch maandblad uit onder haar hoofdredacteurschap. Ze gaat met pensioen. Een opvolger voor Dresselhuys die Opzij ruim 26 jaar leidde, heeft uitgeverij Weekbladpers nog niet gevonden. Per 1 april is een interim-hoofdredacteur aangesteld: freelance bladenmaker Lili Martens die onder meer werkte bij Quote Media. „We gaan rustig zoeken in de luwte ”, zegt uitgever Femke Leemmeijer. „We kunnen het een nieuw iemand niet aandoen om meteen na Cisca op de stoel van hoofdredacteur te gaan zitten.” Een beoogd opvolger was Anneliese Bergman, hoofdredacteur van Margriet, maar zij haakte na een aantal gesprekken af. „Ik heb me teruggetrokken omdat ik nee moest antwoorden op de vraag: wil ik de komende tien jaar nog wel hoofdredacteur zijn? Het heeft niets met Opzij te maken, want ik was vereerd dat ik werd gevraagd. Maar ik was toe aan verandering. Mijn ambitie ligt ergens anders dan weer een tijdschrift en een redactie te leiden.” Ze wordt per 1 mei uitgever jongevrouwenbladen bij Sanoma, dat ook Margriet uitgeeft.

Twintig jaar geleden waren het feministische Opzij en het traditionele Margriet nog aartsvijanden. „Het is absoluut niet zo dat we eenzelfde lezerspubliek bedienen, maar we zijn iets naar elkaar gegroeid”, zegt Bergman. „Margriet is door mijn komst journalistieker en maatschappelijker geworden. Opzij is een breder tijdschrift dan vroeger, minder hard in haar uitstraling, meer visueel ook met verzorgder fotografie, en met wat meer humor dankzij de columnisten.” Onder Dresselhuys veranderde Opzij van een activistisch vrouwenblad in een opiniërend publiekstijdschrift met een feministische invalshoek. De oplage was 94.000 exemplaren in het laatste kwartaal van 2007 en is stabiel in een onder druk staande markt. Ook als schrijvend journalist drukte Dresselhuys een stempel met de interviewserie de Feministische Meetlat waarvoor zij meer dan 150 mannelijke kopstukken uit politiek, bedrijfsleven, kunst en media interviewde en een rapportcijfer gaf voor hun emancipatoire capaciteiten. Sinds begin dit jaar is er de site Denieuwecisca.nl met een functieprofiel. De nieuwe hoofdredacteur – een ervaren journalist en bladenmaker – moet een prominent boegbeeld zijn en nieuwe lezersgroepen als allochtonen, moeders en dertigers binden aan Opzij. Leemeijer. „We zoeken een schaap met wel tien poten.” Bergman: „Mensen die ambitieus bladenmaker én spraakmakend boegbeeld zijn zijn schaars.”

    • Mirjam Keunen