‘Crisis zal koopkracht pensioenen aantasten’

De pensioenfondsen krijgen als gevolg van de financiële crisis en de Amerikaanse renteverlagingen grote moeite om de koopkracht van de pensioenen op peil te houden.

Als de Europese inflatie verder oploopt naar 4 of 5 procent wordt het „heel moeilijk” om de waarde van de pensioenen, gecorrigeerd voor inflatie, in stand te houden, zegt Dick Sluimers, directeur van de organisatie die ambtenaren en lerarenpensioenfonds ABP beheert. ABP heeft voor 217 miljard euro beleggingen, waarvan 80 miljard euro in aandelen.

Sluimers zegt in een gesprek met deze krant dat de inflatie in Europa, die al boven 3 procent is gekomen, plus de kans op loonstijgingen zijn grootste zorg zijn. De aanwakkerende angst voor inflatie en de financiële crisis komen op een moment dat ABP en de Nederlandse pensioenwereld zich net hadden ontworsteld aan de nasleep van de ‘pensioencrisis’ uit 2001-2003. Toen kelderen de koersen en bleken werkgevers en werknemers de betaalde pensioenpremies jarenlang te laag te hebben gehouden.

De Amerikaanse reddingsactie voor zakenbank Bear Stearns en de daaropvolgende renteverlaging zullen de inflatie verder opdrijven, vreest Sluimers. „De kans dat dit bijdraagt aan inflatieverwachtingen op langere termijn is duidelijk reëel.”

Hij waarschuwt ook voor de kosten voor Nederland van de vergrijzing in andere EU-landen.

Vraaggesprek Sluimers: pagina 13

    • Menno Tamminga