Credit Suisse en IKB dieper in problemen

Amsterdam/New York. De Zwitserse bank Credit Suisse heeft zwaarder te lijden onder de kredietcrisis dan tot nu toe bekend was. De bank maakte gisteren bekend dat de eerder gepresenteerde resultaten over 2007 neerwaarts worden bijgesteld. In het eerste kwartaal van 2008 zal helemaal geen winst geboekt worden als gevolg van forse afschrijvingen en een moeilijke situatie op de financiële markten.