Credit Suisse bederft de pret

Het was leuk zolang het duurde. De redding van Bear Stearns van zondag werd gevolgd door beter dan verwachte resultaten over het eerste kwartaal van Goldman Sachs, Lehman Brothers en Morgan Stanley. Daardoor kregen beleggers in de financiële sector net vóór Pasen een welkom steuntje in de rug. Maar toen bedierf Credit Suisse helaas de pret.

Een handvol handelaren van de bank, van wie eerder werd gedacht dat ze per ongeluk fouten hadden gemaakt bij het waarderen van hypotheekobligaties, blijkt dat met open ogen te hebben gedaan, zo meldde Credit Suisse gisteren. Het bedrag van 2,86 miljard Zwitserse frank (1,85 miljard euro), dat in mindering moest worden gebracht op de waarde van de bezittingen van de bank, ligt weliswaar 7 procent lager dan aanvankelijk werd verwacht, maar dwong de Zwitserse bank toch de winst over 2007 met 6 procent te verlagen. De bank waarschuwde ook voor een waarschijnlijk nettoverlies in het eerste kwartaal van dit jaar, dat in dat geval het eerste verlieslijdende kwartaal zou zijn sinds het vierde van 2002.

De gevolgen voor Credit Suisse zijn ernstig. De aandelenkoers van de bank kelderde met 10 procent, hetzelfde percentage als waarmee die een maand geleden onderuitging toen de bank de afschrijvingen voor het eerst bekendmaakte. De zogenoemde tier one capital ratio (een maatstaf voor de financiële gezondheid van banken) zal hierdoor uitkomen onder de beoogde 10 procent, maar wel ruim boven de vereiste 4. Credit Suisse houdt vast aan haar dividenduitkeringen, hetgeen een bepaalde mate van vertrouwen weerspiegelt. Maar de bank kan zich nu geen vergissingen meer veroorloven.

Credit Suisse zal ook haar interne controlesystemen moeten herzien, in de hoop een reputatie te kunnen herstellen die in zes weken is afgebrokkeld, na een moeizaam restauratieproject van vier jaar. De foutieve waarderingen betroffen nou net het type hypotheekobligaties dat iedereen eind vorig jaar nauwlettend in de gaten hield. Als Credit Suisse het probleem niet onderkende terwijl haar handelaren er met hun neus bovenop zaten, is het onwaarschijnlijk dat beleggers veel vertrouwen zullen hebben als het gaat om gebieden waaraan de bank nog minder aandacht heeft besteed.

De problemen van Credit Suisse zijn ook onheilspellend voor haar concurrenten. De bank zei in februari nog winstgevend te zijn, zelfs met de extra afschrijvingen. Maar de marktomstandigheden in maart zijn blijkbaar turbulent genoeg geweest om de bank alsnog in de rode cijfers te storten. Dat betekent dat Goldman, Lehman en Morgan Stanley, die hun eerste kwartaal in februari afsloten, waarschijnlijk alle een slechte start hebben gemaakt met hun volgende verslagleggingsperiode.

Dit alles vormt tevens een grimmige verwijzing naar de onzekerheid die de banken nog steeds omgeeft. Als een gerespecteerde instelling als Credit Suisse haar zaakjes niet op orde kan krijgen, mag verwacht worden dat ook andere banken nog op onaangename verrassingen zullen stuiten.

Jeffrey Goldfarb

    • Jeffrey Goldfarb