Bonte kerkinterieurs

Sandra Smallenburg ergert zich aan de felgekleurde wanden waarop ‘bijbelscènes van Geertgen tot Sint Jans, ooit gemaakt voor de sobere interieurs van Hollandse kerken’ op de tentoonstelling Vroege Hollanders in Museum Boymans Van Beuningen zijn opgehangen (CS 14 maart). Sobere kerkinterieurs in de Middeleeuwen, niets is minder waar. Pilaren waren beschilderd alsof ze met tapijten waren behangen, bij elke pilaar bevond zich wel een altaar van een gilde met daarop beschilderde heiligenbeelden en liturgische voorwerpen. Gewelven waren eveneens beschilderd. Het instructieve filmpje bij de expositie vermeldt dat ook. Een bezoek aan de Nicolaikirche te Kalkar kan mevrouw Smallenburg een indruk geven hoe middeleeuwse kerken er ongeveer moeten hebben uitgezien, bont en veelkleurig, voordat de Reformatie ons de sobere kerkinterieurs van nu gaf.

Abcoude

    • Marijke Carasso-Kok